Poznań

Strona wspólnoty poznańskiej:

http://dzielo.cba.pl/

 

Michalina Brzezińska

 

"Wyznajemy naszą wiarę" - Rekolekcje w Górce Klasztornej

 

            Wielki Post to czas, w którym każdy zastanawia się nad sobą, swoim życiem, swoim sumieniem... przeżywając jednocześnie Mękę Pana Jezusa. To czas, w którym podejmujemy próby pokonywania własnych słabości, podnoszenia się z upadków wzorem naszego Nauczyciela. To również czas modlitwy. My, studenci Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ze wspólnot: Bydgoszcz, Koszalin, Poznań, Toruń, Szczecin w dniach 1 - 3 marca 2013 roku oddaliśmy się modlitwie i rozważaniom w Górce Klasztornej, wpatrując się w cudowny obraz Matki Boskiej Góreckiej.

            Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczęliśmy zakwaterowaniem. Z uśmiechem na twarzy witaliśmy naszych przyjaciół z różnych wspólnot, których obecność cieszyła ogromnie po czasie, w którym nie było nam dane się widzieć. Wypełniała nas radość, że znowu możemy spędzić razem czas w obecności Pana Boga. Następnym punktem programu piątkowych rekolekcji była kolacja, po której udaliśmy się na Mszę Świętą zakończoną Drogą Krzyżową. Przeżywając kolejne stacje Męki Pańskiej, wpatrując się w obraz Pana Jezusa, cierpiącego za nasze grzechy, odkrywaliśmy siebie i to, jakimi jesteśmy ludźmi. Czy jestem jak Szymon z Cyreny - muszę zmuszać się do dobrego? Czy jak święta Weronika - niosę pomoc i wsparcie innym?

Dzień zakończyliśmy spotkaniem integracyjnym, gdzie mogliśmy chwalić Boga modlitwą i śpiewem. Pełni radości, ale i zmęczenia udaliśmy się na odpoczynek przed drugim dniem naszych wielkopostnych rekolekcji.

            Sobotni dzień rekolekcji rozpoczęliśmy Jutrznią. Dzień był mroźny ale piękny - słońce, bezchmurne niebo. W naszych sercach równie pogodnie. O 10:00 wszyscy spotkaliśmy się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Stanisław Bezler. Chwilę później ks. Stanisław wygłosił nam Słowo Boże na spotkaniu w Domu Pielgrzyma - miejscu, gdzie byliśmy zakwaterowani. Przybliżył on nam istotę Sakramentu Pokuty oraz postać Marii Goretti, świętej męczennicy, która w obronie swojej czystości zapłaciła najwyższą cenę - życie.

            Pełni refleksji udaliśmy się na obiad. Po przerwie obiadowej czekała nas kolejna konferencja, której przewodniczył ks. Andrzej Białczyk. Tematem przewodnim była postać Jezusa Chrystusa - ksiądz Andrzej przedstawił nam historię życia Pana Jezusa - na płaszczyźnie Jego człowieczeństwa i Jego Boskości. Zastanawialiśmy się w tym miejscu także nad tajemnicą Boga w Trzech Osobach.

            Po przerwie spotkaliśmy się na kolejnej, ostatniej już katechezie wielkopostnej, prowadzonej przez ks. Karola Glesmera, gdzie zastanawialiśmy się nad znaczeniem Osoby Ducha Świętego w Trójcy Świętej i w naszym życiu. Duch Święty towarzyszy nam zawsze, począwszy od Sakramentu Chrztu, poprzez Bierzmowanie, w którym otrzymaliśmy jego dary, ale i w codziennej modlitwie i codziennych obowiązkach. Niewątpliwie towarzyszył nam również podczas naszych rekolekcji - w naszych sercach, modlitwie i drugim człowieku.

            O godzinie 17:00 spotkaliśmy się w mniejszych grupach, by rozważać fragmenty Pisma Świętego - odpowiedzieliśmy sobie na pytania, czym jest wiara, czy można ją jednoznacznie zdefiniować, jakie przymioty ma Bóg, rozmawialiśmy o wątpliwościach dotyczących wiary - co może być ich przyczyną, jak pokonać w sobie zwątpienie. Zastanawialiśmy się nad istotą modlitwy - czy każdy potrafi się modlić. Dzieliliśmy się swoimi rozważaniami poznając spostrzeżenia naszych koleżanek i kolegów.

Drugi dzień naszych rekolekcji zakończył się Adoracją Najświętszego Sakramentu - przeżywaliśmy bliskość i wielkość Pana Jezusa, oddając się modlitwie oraz pogrążając w zadumie.

            Niedzielny poranek rozpoczęliśmy Jutrznią. W ten ostatni dzień czuliśmy się umocnieni Duchem Świętym, odczuwając jednak zbliżający się czas rozłąki. O godzinie 12:00 udaliśmy się na Mszę Świętą, w której dziękowaliśmy Bogu za dar tych rekolekcji i za spędzony razem czas. Po obiedzie każdy z nas udał się w innym kierunku, każdy do swojego domu, swojego życia, swoich obowiązków. Jednak każdy silny wiarą i pełen energii na pokonywanie trudności i dążenie do Szczęścia.


 

  • LOLEK
  • Zostań Przyjacielem
  • SAD
  • Nostra Polonia
stypendysta.pl