Portale ekologiczne

Portale dotyczące środowiska i ekologii:

 

 http://www.mos.gov.pl/

Strona Ministerstwa Środowiska przedstawiające aktualne wydarzenia  dotyczące środowiska i jego wszystkich komponentów (statystyki, badania, aspekty prawne).

 

http://www.gios.gov.pl/ 

Strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  zawierająca wyniki badań, raporty , kontrolę emisji i monit

oring środowiska na terenie całego kraju.

http://www.gdos.gov.pl/ 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 i kontrolę procesu inwestycyjnego w dziedzinie ochrony środowiska.

 

http://www.nfosigw.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.

 

http://www.lasy.gov.pl/

Opis działalności rynkowej i społecznej Lasów Państwowych, formy ochrony przyrody oraz wiadomości dotyczące stanu i jakości gospodarki leśnej w Polsce.

 

http://ekolog.toplista.pl/

 Strona publikująca ranking portali o tematyce przyrodniczej

 

http://www.ekoedu.uw.edu.pl

Źródło pomocy dydaktycznych oraz zasobów informacyjnych ułatwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

 

http://www.ekoprojekty.info

Gromadzi opisy działań zrealizowanych przy finansowaniu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z całego kraju. Prezentowane opisy i rezultaty zakończonych projektów mogą być wykorzystane przez inne organizacje i instytucje planujące podobne przedsięwzięcia, a istniejące materiały i wydane publikacje mogą oszczędzić nakłady konieczne do organizacji nowych, zbieżnych tematycznie projektów, szczególnie w sytuacji gdy środków pochodzących z krajowych funduszy zawsze jest za mało w stosunku do potrzeb.

 

http://ec.europa.eu

Strona poświęcona najważniejszym zagadnieniom środowiskowym: powietrzu, wodzie, odpadom i przyrodzie. Zarówno młodzi ludzie jak i nauczyciele znajdą na niej interesujące narzędzia edukacyjne takie jak: gry, zabawy, broszury, encyklopedie, czyli „Środowisko dla młodych Europejczyków".

 

http://www.lesnyprzewodnik.pl

Znajdziemy tu niemal wszystkie niezbędne informacje by zaplanować jesienne grzybobranie, „zieloną szkołę", a także przyjemny wypoczynek w otoczeniu lasów na terenie całej Polski. Wystarczy pomyśleć o ulubionym regionie naszego kraju, ciszy, gościnności i... wybrać się na stronę Przewodnika.

 

EkoFORUM to portal propagujący idee ochrony środowiska oraz edukacji pro-ekologicznej

 

EkoEdu - portal poświęcony edukacji dla zrównoważonego rozwoju

 

 

opracowała: Anna Witeska

  • Zostań Przyjacielem
  • Nostra Polonia
  • SAD
  • LOLEK
stypendysta.pl