Porady ekologiczne

Co każdy z nas może zrobić dla środowiska?

Słysząc termin ,,ochrona środowiska" praktycznie każdy z nas automatycznie widzi przed oczyma całe tabuny krzyczących, machających transparentami ekologów, którzy albo to przywiązują się łańcuchami do konarów drzew, a to blokują autostradę, aby w ten sposób zaprotestować przeciwko pogarszającemu się praktycznie z roku na rok stanowi środowiska albo zablokować najnowszą inicjatywę rządu czy samorządu lokalnego - który w ich mniemaniu pogorszy jego stan.

Człowiek z zasady chce się pozbyć odpowiedzialności za stan naturalny planety, chce ją zrzucić na innych, usprawiedliwić się. Często można usłyszeć opinie: ,,sam, co ja mogę? Co może jeden człowiek w obliczu takich zmian? Tym powinny się zając duże organizację, nic się nie zdziała pojedynczo, samemu". Takie myślenie jest błędne! Każdy z nas, jest odpowiedzialny za stan i ochronę środowiska. A co więcej, każdy z nas, nie podejmując zbytnich obciążeń i wcale nie zmieniając radykalnie swojego sposobu życia może pomóc środowisku! Spowodować iż zatrzyma się destrukcyjna machina konsumpcji i eksploatacji Ziemi, powodująca coraz większe niszczenie tej pięknej planety.

Co może zrobić każdy z nas, aby pomóc środowisku? Oto kilka praktycznych rad, które warto zastosować z myślą nie tylko o sobie, ale także o przyszłych pokoleniach w oczach których - my żyjący współcześnie ludzie jesteśmy odpowiedzialni za ziemię którą pozostawimy im w dziedzictwie.

Po pierwsze: warto i należy oszczędzać wodę. Na świecie nie brakuje miejsc gdzie woda jest prawdziwym darem. Pamiętając że bez wody nie ma życia zakręcajmy kurek z wodą w czasie mycia zębów, myjmy się pod prysznicem, zamiast wlewać hektolitry wody do wanny.

Po drugie: Kupujmy racjonalnie. Obecne konsumpcyjne społeczeństwo ma w zwyczaju w wielkich supermarketach kupować całe tony w większości niepotrzebnych produktów. Potem te nie zużyte ze względu na nadmiar towary lądują na wypiskach śmieci i zaśmiecają nasza planetę. Warto pomyśleć, przygotować się do zakupów, zrobić listę potrzebnych rzeczy - wtedy pomoże się środowisku a także zaoszczędzi własne pieniądze.

Po trzecie: należy kupować produkty jak najbardziej naturalne, pakowane w przyjazne dla środowiska surowce. Po co kupować kilogram jabłek z którego każde owinięte jest z foliowy woreczek, który po wyrzuceniu będzie się rozkładał 150 lat? Warto zainwestować kilka złotych w ekologiczną torbę wielorazowego użycia, która będzie nam towarzyszyć w czasie wędrówek po sklepach.

Po czwarte: należy segregować śmieci! Obecnie cały świat skłania się ku recyklingowi czyli wtórnemu wykorzystaniu pierwotnych surowców. Dobrym przykładem jest tutaj makulatura - zapisany zeszyt, czy zużyty podręcznik mogą się stać dobrym materiałem z którego producent wykonana ulotki reklamowe, nie wyrywając przy tym stu kolejnych drzew.

Po piąte: oszczędzajmy energię. Czy naprawdę przy sporządzaniu posiłku w kuchni, konieczne jest nam zaświecone światło w łazience, włączony telewizor w salonie i pracujący komputer w gabinecie? Jeżeli nauczymy się gasić za sobą światła, oraz wyłączać nie potrzebne urządzenia (także z trybu czuwania, który jest ogromnym pochłaniaczem energii) odczujemy znaczną ulgę otwierając kolejne rachunki z elektrowni. Jak widać pomagając środowisku, pomagamy sobie w każdym aspekcie swojego życia.

Anna Witeska

 

Jak dbać o las?

Aby w odpowiedni sposób zadbać o las należy zastanowić się, jakie role odgrywa w naszym życiu. Oto najważniejsze z nich:

 • jest wielkim magazynem biomasy, która jest ciągle produkowana
 • przeciwdziała erozji gleb, reguluje stosunki hydrologiczne, wpływa na temperaturę, i stanowi zaporę przed silnymi wiatrami.
 • jest miejscem procesów glebotwórczych przekazywania energii
 • bierze udział w obiegu materii, jako ważne ogniwo
 • zmniejsza stężenie takich pierwiastków jak węgiel i azot
 • dla klimatu ma znaczenie, jako stabilizator temperatury, wpływa na opady atmosferyczne, retencję i obieg wody
 • jest bogactwem gatunków, a więc ogromnym magazynem genetycznym; w nim ewolucja zachodzi najszybciej dzięki właśnie tej zasobności genetycznej

Wartość tego, co nam daje las jest nieoceniona, dlatego tak ważne jest by w odpowiedni sposób chronić to, co otrzymaliśmy. Najważniejszą formą ochrony lasu w Polsce są parki narodowe, nadzorowane bezpośrednio przez Ministerstwo Środowiska. Ochrona lasu jest działalnością, która zabezpiecza przed procesami chorobotwórczymi oraz zwiększa zdolności obronne w stosunku do szkodników i czynników chorobotwórczych. Bardzo dużą rolę w ochronie lasu odgrywa człowiek. Możemy zrobić naprawdę dużo.

Oto kilka rad dla korzystających z lasu:

Jeśli lubisz zbierać grzyby, pamiętaj, że w żadnym wypadku nie wolno niszczyć grzybów trujących oraz grzybni, hałasować oraz używać sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu. Las to miejsce życia wielu gatunków zwierząt i roślin, dlatego nie możesz płoszyć, ścigać, chwytać, zabijać dziko żyjących zwierząt, wybierać jaj i piskląt, niszczyć lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczyć legowisk, nor i mrowisk. Stan terenu, jaki zastaniesz powinien zostać nienaruszony, dlatego rozkopywanie gruntu, zaśmiecanie, rozgarnianie i zbieranie ściółki, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin jest niedopuszczalne. Jeśli chcesz być bliżej przyrody poprzez biwakowanie to najlepiej w miejscach wyznaczonych przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Las służy także, jako miejsce odpoczynku i rekreacji, więc nie możesz niszczyć urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic. Powinniśmy zachowywać się w taki sposób, aby nie zaburzyć równowagi, jaka tam panuje, pamiętając o tym, że mieszkają tam inne istoty.

Ważne jest, aby poruszać problem niszczenia lasów i uświadamiana ludziom znaczenie środowiska naturalnego oraz o tym, w jaki sposób mogą oni pomóc zachować i chronić lasy chociażby poprzez promowanie wtórnego przetwarzanie papieru i odpadów drzewnych. Można zaangażować się w naprawę tego, co zostało zniszczone poprzez przywracanie ekosystemów, czyli sadzenie drzew na obszarach, na których las został wycięty.

Urszula Chuda

 • Zostań Przyjacielem
 • SAD
 • LOLEK
 • Nostra Polonia
stypendysta.pl