OKO DP

Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego jest forum wspólnego działania, wzajemnej pomocy i uzupełniania się. Daje możliwość monitorowania całości prac przygotowawczych do Dnia Papieskiego. Współpraca z samorządami daje możliwość wyjścia „poza mury kościoła". To szansa zebrania wszystkich organizacji, działających na danym terenie i wykorzystania ich potencjału.


Obecnie w skład OKO wchodzą:


 

Akcja Katolicka Centrum Myśli Jana Pawła II Duszpasterstwa Akademickie Fundacja Świętego Mikołaja KSM Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
Akcja Katolicka Centrum Myśli
Jana Pawła II
w Warszawie
Duszpasterstwa
Akademickie
Fundacja
Świętego
Mikołaja
Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży
Porozumienie
Klubów
Inteligencji
Katolickiej
Rodzina Szkół Ruch Zawisza Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Rodzina
Szkół
im. Jana
Pawła II
Ruch
"Światło-Życie"
Stowarzyszenie
Harcerstwa
Katolickiego
"Zawisza"
FSE
Stowarzyszenie
"Przymierze
Rodzin"
Związek
Harcerstwa
Polskiego
Związek
Harcerstwa
RP
Związek
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
RP

        SAD

        Stowarzyszenie Absolwentów                                                                                                                                                              Dzieło

Akcja Katolicka Centrum Myśli Jana Pawła II Duszpasterstwa Akademickie Fundacja Świętego Mikołaja Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
Akcja Katolicka Centrum Myśli
Jana Pawła II
w Warszawie
Duszpasterstwa
Akademickie
Fundacja
Świętego
Mikołaja
Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży
Porozumienie
Klubów
Inteligencji
Katolickiej
Ruch Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Rodzina
Szkół
im. Jana
Pawła II
Ruch
"Światło-Życie"
Stowarzyszenie
Harcerstwa
Katolickiego
"Zawisza"
FSE
Stowarzyszenie
"Przymierze
Rodzin"
Związek
Harcerstwa
Polskiego
Związek
Harcerstwa
RP
Związek
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
RP
  • LOLEK
  • Zostań Przyjacielem
  • Nostra Polonia
  • SAD
stypendysta.pl