Historia

I Dzień Papieski - 14 X 2001 r.

Dzielmy się miłością

 

II Dzień Papieski - 13 X 2002 r.

Jan Paweł II - Świadek Nadziei

 

III Dzień Papieski - 12 X 2003 r.

Jan Paweł II - Apostoł Jedności

 

IV Dzień Papieski - 10 X 2004 r.

Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju

 

V Dzień Papieski - 16 X 2005 r.

Jan Paweł II - Orędownik Prawdy

 

VI Dzień Papieski - 15 X 2006 r.

Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia

 

VII Dzień Papieski - 14 X 2007 r.

Jan Paweł II - Obrońca Godności Człowieka


VIII Dzień Papieski - 12 X 2008 r.

Jan Paweł II - Wychowawca Młodych

 

IX Dzień Papieski - 11 X 2009 r.

          Jan Paweł II - Papież wolności

 

X Dzień Papieski - 10 X 2010 r.

          Jan Paweł II - Odwaga świętości

 

XI Dzień Papieski - 9 X 2011

Jan Paweł II - Człowiek modlitwy

 

XI Dzień Papieski - 14 X 2012

Jan Paweł II - Papież rodziny

 

 

  • SAD
  • Nostra Polonia
  • LOLEK
  • Zostań Przyjacielem
stypendysta.pl