Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Kto może się ubiegać o stypendium, jakie są kryteria przyznawania stypendiów, jakich formalności należy dopełnić? 

Osoby ubiegające się o stypendium po raz pierwszy są proszone o skontaktowanie się z Koordynatorem diecezjalnym w dowolnym momencie roku szkolnego.

Na co może być przeznaczone stypendium?

PAKIET NAUKOWY

 • książki, zeszyty, lektury, powieści;
 • kursy językowe, korepetycje u nauczyciela I w szkołach językowych
 • komputery, części do nich, oprogramowanie,
 • opłata za Internet do 50 zł miesięcznie
 • pomoce niezbędne w technikum profilowanym, na dodatkowym kursie lub kółku zainteresowań, jeśli jest wystawione zaświadczenie ze szkoły o konieczności nabycia tych przedmiotów jako warunek korzystania z kursu / kółka

PAKIET SOCJALNY

 • dojazdy do szkoły
 • opłaty za internat, akademik;
 • żywność, kosmetyki, ubrania;
 • wycieczki szkolne
 • wizyty u lekarza, dentysty; lekarstwa, okulary,
 • instrumenty muzyczne
 • aparat fotograficzny
 • stroje sportowe

NA CO NIE MOŻNA WYDAĆ STYPENDIUM

 • prawo jazdy
 • telewizor
 • piec centralnego ogrzewania, węgiel, opłaty za prąd i gaz
 • motocykl, skuter
 • alkohol, papierosy, gry komputerowe itp

Czy i kiedy należy rozliczać się z otrzymanych pieniędzy?

Wydając pieniądze ze stypendium, należy zbierać faktury lub imienne rachunki. Powinny one być wystawione na stypendystę (tylko za Internet mogą być wystawione na rodzica). Za imienne bilety miesięczne nie trzeba faktur, już sam bilet jest wystarczającym dokumentem.

Po każdym semestrze należy uzupełnić tabelkę „zestawienie zbiorcze stypendysty" – wpisać tam numery faktur oraz wydane kwoty.

Kopie faktur należy spiąć z podziałem na pakiety i wysłać do Biura Fundacji w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem stypendysty.

Studenci nie rozliczają się.

Do kiedy należy złożyć wniosek o kontynuację stypendium?

Od końca czerwca każdy stypendysta ma obowiązek złożyć wniosek elektroniczny i papierowy, aby móc starać się o kontynuację stypendium. Wniosek należy wysłać do Koordynatora diecezjalnego wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi we wniosku. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Studenci wysyłają wnioski bezpośrednio do biura.

Czy stypendium jest wypłacane w wakacje? Czy obóz letni jest obowiązkowy?

Stypendium jest wypłacane tylko w roku szkolnym/akademickim. W wakacje każdy stypendysta ma możliwość i obowiązek pojechać na obóz, którego koszt (także dojazdu) pokrywa Fundacja. Jest to bardzo przyjemny obowiązek. Stypendyści co roku zwiedzają najpiękniejsze miasta Polski, poznają swoich kolegów stypendystów z każdego zakątka kraju i świetnie się bawią. Na obozach każdy może rozwijać swoje talenty: jest dzień sportu, koncert, różne wycieczki i spotkania.

Jakie dokumenty i opinie należy dołączyć do wniosku?

Załączone dokumenty mają potwierdzić wysoką średnią ocen (świadectwo), trudną sytuację materialną (dokumenty o zarobkach, gospodarstwie rolnym, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieranych zasiłkach, rentach, emeryturach, alimentach i oświadczenia o braku jakichkolwiek innych dochodów), sytuację rodzinną (zaświadczenia o pobieraniu nauki przez rodzeństwo lub – w przypadku rodzeństwa w wieku przedszkolnym – kopia aktów urodzenia; w przypadku rodzin niepełnych – kopia orzeczeń sądowych lub aktów zgonu) oraz osiągnięcia i dodatkowe zaangażowania kandydata do stypendium.

Do wniosku należy dołączyć opinię wychowawcy klasy, księdza proboszcza, katechety, a kontynuujący powinni przedstawić także potwierdzenie wolontariatu.

Czy mogę otrzymywać też inne stypendia?

Inne stypendia są – tak jak i nasze – nagrodą za dobre wyniki w nauce, ale duża ilość stypendiów zmusza do płacenia podatku. Jeśli ktoś pobiera także stypendium z innej instytucji, powinien wpisać we wniosku lub na załączniku: kwotę, datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobierania stypendium w danym roku kalendarzowym. Z nowym rokiem kalendarzowym należy wysłać maila do Biura Fundacji lub księgowości z kolejnym powiadomieniem.

Czy można połączyć pakiety w celu zakupienia droższej rzeczy?

Można połączyć pakiety w celu kupienia komputera, droższego kursu, większej ilości książek, przedmiotów koniecznych do nauki w technikum profilowanym oraz wszystkich rzeczy przysługujących do pakietu naukowego.

Nie można wydać całego stypendium na sprawy socjalne.

Za co można stracić stypendium?

Stypendium może zostać zawieszone na rok lub dłużej, jeśli stypendysta nie dopełni warunków regulaminu:

 • stypendysta przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymania stypendium lub prezentuje postawę niegodną stypendysty Fundacji
 • stypendysta nie był na obozie letnim zorganizowanym przez Fundację i nie usprawiedliwił się
 • nieprawidłowo wykorzystuje stypendium i nie rozliczy się w wymaganym terminie
  z przekazanych kwot

Jak wypełnia się wniosek elektroniczny?

Do wniosku elektronicznego dołączona jest instrukcja obsługi, są w niej zawarte prawie wszystkie odpowiedzi na nurtujące pytania.

Logowanie do wniosku elektronicznego następuje na stronie www.stypendysta.pl. Loginem jest nazwa maila fundacyjnego stypendysty. Hasło stypendysta otrzymuje w mailu (trzeba je bardzo dokładnie przepisać, nie skopiować).

Jeśli logowanie nie powiodło się, warto spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej lub innego komputera.

Należy wypełnić wszystkie pola wniosku oraz sekcji prywatnej, które dotyczą danego stypendysty.

Problemy z logowaniem oraz z wypełnianiem wniosku, których nie da się rozwiązać samodzielnie należy zgłaszać na serwis@dzielo.pl

Nie wolno udostępniać swojego profilu innym osobom, nawet rodzeństwu. Jeśli rodzeństwo wnioskuje o stypendium, powinno poczekać na utworzenie przez serwis ich własnych profili.

 

 • SAD
 • LOLEK
 • Zostań Przyjacielem
 • Nostra Polonia
stypendysta.pl