Regulamin Darczyńców FDNT

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" chcąc w wyjątkowy sposób odwdzięczyć się za okazaną pomoc i dobro, ustanowiła honorowy tytuł „Przyjaciel Fundacji" . Wyróżniony honorowym tytułem otrzyma certyfikowaną odznakę lub dyplom oraz będzie miał m.in. możliwość odbierania comiesięcznego newslettera, w którym prezentowane będą najnowsze informacje z życia Fundacji i jej stypendystów.

Zasady przyznawania honorowych tytułów darczyńcom Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia określa niniejszy Regulamin.

1. Darczyńcą Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" może zostać osoba fizyczna, prawna lub instytucja, która przekaże na rzecz Fundacji darowiznę pieniężną dokonując wpłaty na konto Fundacji.

2. Kwoty przekazywane przez Darczyńcę będą zasilały fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia".

3. Na wniosek Darczyńcy Fundacja może zawrzeć z nim pisemną umowę określającą warunki współpracy i obowiązki obu stron.

4. Darczyńca będący osobą fizyczna, która dokona jednorazowej wpłaty powyżej 3 tysięcy zł lub dokona wielokrotnych wpłat w okresie roku na łączną kwotę powyżej 3 tysięcy zł otrzymuje honorowy tytuł „Przyjaciela Fundacji".

5. Zarząd Fundacji może przyznać honorowy tytuł „Przyjaciela Fundacji" osobie fizycznej regularnie wpłacającej drobne darowizny na rzecz Fundacji w dłuższym okresie czasu.

6. Uhonorowany darczyńca będący osobą fizyczną, otrzyma certyfikowaną odznakę „Przyjaciela Fundacji".

7. Darczyńca będący osobą prawną, która dokona wpłat darowizn w wysokościach określonych w punktach 8 do 11 przysługuje tytuł „Mecenasa Fundacji".

8. Darczyńca, który dokona jednorazowej wpłaty powyżej 6 tysięcy zł lub dokona wielokrotnych wpłat w okresie roku na łączną kwotę powyżej 6 tysięcy obejmuje Fundację - „Brązowym Mecenatem".

9. Darczyńca, który dokona jednorazowej wpłaty powyżej 50 tysięcy złotych obejmuje Fundację „ Srebrnym Mecenatem".

10. Darczyńca, który dokona jednorazowej wpłaty powyżej 100 tysięcy złotych obejmuje Fundację „Złotym Mecenatem".

11. Darczyńca, który dokona jednorazowej wpłaty powyżej 500 tysięcy złotych obejmuje Fundację" Diamentowym Mecenatem".

12. Instytucją, która dokona jednorazowej wpłaty powyżej 5 tysięcy zł lub dokona wielokrotnych wpłat w okresie roku na łączną kwotę powyżej 5 tysięcy zł otrzymuje honorowy tytuł ‘Instytucja Przyjazna Fundacji'.

13. Uzyskanie powyższych tytułów honorowych będzie potwierdzone dyplomem - certyfikatem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia".

14. Fundacja będzie prowadzić listę honorowych darczyńców na stronie internetowej www.dzielo.pl oraz informować o darczyńcach w swoich materiałach promocyjnych, po wcześniejszym uzyskaniu zgody danego darczyńcy.

Jak możesz pomóc?

  • Zostań Przyjacielem
  • Nostra Polonia
  • LOLEK
  • SAD
stypendysta.pl