Patronaty

Patronat nad projektem „Zrównoważony rozwój na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych” realizowanym przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, współfinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objęły:

Ministerstwo Środowiska

Konferencja Episkopatu Polski

Szkoła Główna  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Telewizja Polska

Partnerami projektu są:

Fundacja NA Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.

  • SAD
  • Nostra Polonia
  • Zostań Przyjacielem
  • LOLEK
stypendysta.pl