Nagrody TOTUS

Totus

Najważniejsze nagrody Kościoła katolickiego w Polsce przyznawane są przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 2000 r. Powstały dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II.

Laureatami są ludzie, którzy służbie dobru, pięknu i prawdzie poświęcili całych siebie. Ten codzienny trud realizuje się w wielu wymiarach. Jedni wyciągają rękę do osób, które społeczeństwo nierzadko wyrzuciło na margines. Innym sens życia nadają słowa Jana Pawła II, którymi dzielą się z czytelnikami, słuchaczami lub widzami. Jeszcze inni poprzez twórczość artystyczną pielęgnują podstawowe elementy naszej kultury i tożsamości – wartości chrześcijańskie. Mało która nagroda kryje w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Stąd tworząc srebrną statuetkę Nagrody TOTUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła.

Jednym z pomysłodawców Nagród był biskup radomski Jan Chrapek. Po śmierci duchownego w październiku 2001 r., w trzeciej edycji Nagród po raz pierwszy przyznano TOTUS-a Medialnego, którym honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów. Ma on upamiętniać biskupa i rolę, jaką odgrywał w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Pozostałe kategorie Nagród TOTUS to:

  • „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”
  • „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”
  • „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II"

Wyboru zwycięskich osób i instytucji spośród zgłoszonych kandydatur dokonują Kapituły Nagrody TOTUS. W ich skład wchodzą także laureaci poprzednich edycji. Dzięki wieloletniemu wsparciu Mecenasów, wśród których znaleźli się dotychczas Pocztylion-Arka PTE S.A., Polska Telefonia Cyfrowa, Poczta Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Orange S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A). Nagroda TOTUS ma też konkretny wymiar finansowy. Każdy z laureatów otrzymuje po 50 tys. zł.

Nagrody wręczane są zawsze w wieczór poprzedzający Dzień Papieski na Zamku Królewskim w Warszawie. Transmitowaną przez Program 2 Telewizji Polskiej galę uświetniają występy znanych artystów.

Wtedy także pamiątkowe dyplomy odbierają laureaci Konkursu Akademickiego im. Bp. Jana Chrapka.

 

Dotychczasowi laureaci Nagród TOTUS to m.in.:
prof. Władysław Bartoszewski / Adam Bujak / s. Małgorzata Chmielewska / o. Jan Góra OP / Henryk Mikołaj Górecki (zm. 2010) / Krzysztof Kolberger (zm. 2011) / Zygmunt Kubiak (zm. 2004) / Maja Komorowska / prof. Jerzy Nowosielski (zm. 2011) / Grzegorz Polak / Marek Piwowski / ks. Jan Twardowski (zm. 2006) / George Weigel / prof. Andrzej Zoll / zespół Arka Noego / Fundacja “Instytut Tertio Millennio” / „Gość Niedzielny” / Katolicka Agencja Informacyjna / „Niedziela” / portal Opoka / redakcja Mszy św. radiowej / Redakcja Programów Katolickich TVP / „Tygodnik Powszechny” / program „Ziarno”.

  • Zostań Przyjacielem
  • SAD
  • LOLEK
  • Nostra Polonia
stypendysta.pl